Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Bases

  1. L’Orfeó Català convoca la segona edició del Concurs Internacional de Composició Coral “Festa de la Música Coral”, enfocat a la nova creació de música coral amb un alt nivell d’exigència, apta tant per a cors amateurs com professionals.

  2. Paral·lelament, la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) convoca els setens Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral, que posen l’accent en la composició d’obres originals sobre text original català i en les noves harmonitzacions del cançoner tradicional català, d’un nivell d’exigència mitjà/baix.

  3. Les obres premiades en ambdues convocatòries seran estrenades en el marc de la Festa de la Música Coral, que té com a objectiu donar suport a la creació coral a nivell internacional i alhora recuperar i difondre el patrimoni coral català en un espai comú de tota la família coral catalana, representada per l’Orfeó Català i la Federació Catalana d’Entitats Corals. La propera Festa de la Música Coral tindrà lloc el 25 de febrer de 2018 al Palau de la Música Catalana.

  4. La Festa de la Música Coral, organitzada per l’Orfeó Català, està inspirada en el certamen anomenat Festa de la Música Catalana que es va celebrar al Palau de la Música Catalana entre els anys 1904 i 1922. Una trobada de format i prestigi similars als que aleshores també tenien els Jocs Florals de Barcelona.

  5. Totes dues convocatòries se celebren cada dos anys i tenen jurats i processos diferenciats, amb premis i categories diversos, tal com s’exposa més endavant.

  6. Els premiats en els dos concursos de composició es donaran a conèixer en un acte públic en el marc del Simposi Mundial de Música Coral que tindrà lloc a Barcelona del 22 al 29 de juliol de 2017.

  7. El Concurs Internacional de Composició Coral “Festa de la Música Coral” ha ampliat la dotació econòmica dels seus premis, tot destacant el premi a la millor composició coral per a cor mixt, dotat amb 2.500 euros, que ha estat batejat amb el nom de Premi Maria Font Bernaus, en memòria del seu compromís, dedicació i suport durant molts anys a l’Orfeó Català i els seus valors fundacionals.

II Concurs Internacional de Composició Coral “Festa de la Música Coral”, convocat per l’Orfeó Català

BASES

1. Participants 
El Concurs Internacional de Composició Coral “Festa de la Música Coral” és de lliure participació, sense límit d’edat ni procedència i no comporta cap despesa en drets d’inscripció.

2. Modalitats i característiques

A1. COMPOSICIÓ de música coral per a cor mixt, amb una durada màxima de 12 minuts i un màxim de 8 veus (+ divisi esporàdics).

A2. COMPOSICIÓ de música coral per a veus iguals (cor femení), amb una durada màxima de 7 minuts i un màxim de 4 veus (+ divisi esporàdics).

A3. COMPOSICIÓ de música coral per a cor infantil (veus blanques), amb una durada màxima de 5 minuts i un màxim de 3 veus (+ divisi esporàdics).

- Les obres presentades han de ser originals, inèdites i no premiades amb anterioritat en cap altre concurs. No seran admeses adaptacions o versions d’obres anteriors dels mateixos autors ja estrenades o editades.
- Les obres poden ser a cappella o tenir un màxim de tres instruments d’acompanyament.

3. Presentació de les obres

1) Les obres s’han de presentar amb sis còpies en paper i amb les pàgines numerades. Han de ser llegibles, clares, sense equívocs ni esmenes.

2) A l’encapçalament de cada obra només pot figurar: el títol, un lema (en substitució del nom de l’autor) i la modalitat a la qual es presenta.

3) A part, cal presentar un sobre tancat a l’exterior del qual ha de figurar el lema de l’autor. A l’interior, s’hi ha d’incloure la butlleta de participació adjunta a aquestes bases, degudament signada i emplenada amb totes les dades de l’obra i personals que es demanen.


4) Els autors poden presentar més d’una obra i concórrer en més d’una modalitat de cada convocatòria, sempre que no presentin la mateixa obra a les dues convocatòries. Seran excloses d’ambdues convocatòries aquelles obres que es detecti que han estat presentades alhora a tots dos concursos.

4. Termini i lloc de presentació
Els treballs s’han de presentar o enviar per correu, abans del 13 de març de 2017, a l’adreça següent:

CONCURS DE COMPOSICIÓ “FESTA DE LA MÚSICA CATALANA”
FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 BARCELONA

5. Jurat
El jurat del II Concurs Internacional de Composició Coral “Festa de la Música Coral” estarà format pels directors i compositors de prestigi internacional següents: Joan Magrané, compositor; Xavier Puig, director del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida; Júlia Sesé, directora del Cor Anton Bruckner; Pablo Larraz, sotsdirector de l’Orfeó Català, i Simon Halsey, director dels cors de l’Orfeó Català, com a president del jurat.

6. Obres guanyadores
El jurat seleccionarà una obra per cada modalitat. També podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades.

7. Veredicte
El jurat emetrà el veredicte en un acte privat al Palau de la Música Catalana i, posteriorment, el farà públic en el marc del Simposi Mundial de Música Coral que se celebrarà a Barcelona del 22 al 29 de juliol de 2017. El veredicte, que serà prèviament comunicat individualment als guanyadors, es publicarà al web del Palau de la Música Catalana i al de la FCEC; a la «Revista Musical Catalana» de l’Orfeó Català i a la revista «A Quatre Veus» de la FCEC; a l’«Europa Cantat  agazine» i a l’«International Choral Bulletin» de la Federació Internacional de Música Coral. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

8. Premis
-Premi Maria Font Bernaus, a la millor composició coral per a cor mixt: 2.500 €
-Premi a la millor composició coral per a veus iguals: 1.000 €
-Premi a la millor composició coral per a cor infantil: 1.000 €
-Menció especial per a la millor obra sobre text català: 500 €
Els premis comporten l’estrena de l’obra en la Festa de la Música Coral, edició de la partitura a càrrec de la Federació Catalana d’Entitats Corals i l’enregistrament.

9. Drets d’edició
La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i la FCEC es reserven el dret exclusiu d’edició de les obres guanyadores per un període de deu anys a partir de la data d’emissió del veredicte, així com el dret exclusiu d’enregistrament fins després que la FCEC n’hagi fet el primer enregistrament. Això no afectarà els drets de propietat, que seran de l’autor per a tota la resta d’efectes. 

10. Devolució de les obres presentades
Els participants podran sol·licitar la devolució de les obres no premiades, en el termini de tres mesos a partir de la publicació del veredicte. Els treballs no recollits podran ser difosos per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i la FCEC, llevat de desig exprés de l’autor, que haurà de comunicar-ho per escrit, adjuntant-lo a les seves obres, o bé amb posterioritat dins el termini esmentat.

11. Acceptació i interpretació de les bases
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització, després de consultar, si cal, els membres del jurat. 


VII Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral, convocats per la FCEC

BASES


1. Participants
La convocatòria és de lliure participació, d’àmbit internacional i no comporta cap tipus de despesa com a drets d’inscripció.

2. Modalitats i característiques
S’estableixen quatre modalitats de participació:

A1: COMPOSICIÓ de música coral a cappella sobre un text en llengua catalana, per a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix.

A2: COMPOSICIÓ de música coral a cappella sobre un text en llengua catalana, per a veus iguals. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix.

B1: HARMONITZACIÓ a cappella de cançons tradicionals dels territoris de parla catalana, per a veus mixtes. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix.

B2: HARMONITZACIÓ a cappella de cançons tradicionals dels territoris de parla catalana, per a veus iguals. Nivell de dificultat interpretativa: mitjà/baix.

- En les harmonitzacions de cançons tradicionals (modalitats B1 i B2) és imprescindible fer constar la publicació d’on s’ha extret la melodia original, l’editorial i l’any de l’edició.

- Les obres presentades han de ser originals, inèdites i no premiades amb anterioritat en cap altre concurs. La durada màxima estimada de les obres ha de ser de quatre minuts. Es tindrà en compte que la dificultat de les obres s’adeqüi als nivells de dificultat especificats i que no els sobrepassi.


3. Presentació de les obres
1) Les obres s’han de presentar amb sis còpies i amb les pàgines numerades. Han de ser llegibles, clares, sense equívocs ni esmenes.
2) A l’encapçalament de cada obra només hi podrà figurar: el títol, un lema (en substitució del nom de l’autor) i la modalitat a la qual es presenta.
3) A part, cal presentar un sobre tancat a l’exterior del qual ha de figurar el lema de l’autor. A l’interior, s’hi ha d’incloure la butlleta de participació adjunta a aquestes bases, degudament signada i emplenada amb totes les dades de l’obra i personals que es demanen.
4) Els autors poden presentar més d’una obra i concórrer en més d’una modalitat de cada convocatòria, sempre que no presentin la mateixa obra a les dues convocatòries. Quedaran excloses de les dues convocatòries aquelles obres que es detecti que estan repetides en ambdós processos.

4. Termini i lloc de presentació
Els treballs s’han de presentar o enviar per correu, abans del 13 de març de 2017, a l’adreça següent:
PREMIS INTERNACIONALS CATALUNYA DE COMPOSICIÓ CORAL
FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CORALS
Via Laietana, 54, 2n, despatx 213
08003 BARCELONA

5. Jurat
El jurat dels VII Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral (2017), estarà format pels directors i compositors de prestigi internacional següents: Josep Lluís Guzmán, compositor; Xavier Pastrana, director i compositor; Josep Lluís Valldecabres, director; Bernat Vivancos, compositor i director, i Pere-Mateu Xiberta, compositor, pianista i director.

6. Obres guanyadores
El jurat seleccionarà una obra per cada modalitat. També podrà declarar desert qualsevol dels premis, si considera que les obres no reuneixen els requisits de qualitat per ser premiades.

7. Veredicte
El jurat emetrà el veredicte en un acte privat i, posteriorment, el farà públic en el marc del Simposi Mundial de Música Coral que se celebrarà a Barcelona del 22 al 29 de juliol de 2017. El veredicte, que serà prèviament comunicat individualment als guanyadors, es publicarà al web del Palau de la Música Catalana i al de la FCEC; a la «Revista Musical Catalana» de l’Orfeó Català i a la revista «A Quatre Veus» de la FCEC; a l’«Europa Cantat Magazine» i a l’«International Choral Bulletin» de la Federació Internacional de Música Coral. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

8. Premis
a) EDICIÓ. Les obres premiades seran editades per la FCEC, publicades en la seva “Col·lecció Coral” i distribuïdes a totes les entitats federades i d’altres que ho demanin. En cas de concedir-se accèssits, la FCEC decidirà si s’editen o no, d’acord amb les característiques de l’obra i l’opinió del jurat.
b) ENREGISTRAMENT. La FCEC s’encarregarà d’enregistrar les obres premiades i de fer-ne la difusió pertinent.
c) ESTRENA. Les obres premiades seran estrenades en el marc de la Festa de la Música Coral que tindrà lloc el 25 de febrer de 2018 al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

9. Drets d’edició
La FCEC es reserva el dret exclusiu d’edició de les obres guanyadores per un període de deu anys a partir de la data d’emissió del veredicte, així com el dret exclusiu d’enregistrament fins després que la FCEC n’hagi fet el primer enregistrament. Això no afectarà els drets de propietat, que seran de l’autor per a tota la resta d’efectes.

10. Devolució de les obres presentades
Els participants podran sol·licitar la devolució de les obres no premiades, en el termini de tres mesos a partir de la publicació del veredicte. Els treballs no recollits podran ser difosos per la FCEC, llevat de desig exprés de l’autor, que haurà de comunicar-ho per escrit, adjuntant-lo a les seves obres, o bé amb posterioritat dins el termini esmentat.

11. Acceptació i interpretació de les bases
La participació en aquests Premis pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. La seva interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització, després de consultar, si cal, els membres del jurat.