Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2022

El dimarts 21 de juny de 2022, a les 18.30 hores en única convocatòria, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l’Associació Orfeó Català.

L’acte es farà al Petit Palau, amb l’ordre del dia següent:

Ordre del dia de l'Assemblea General 

 1. Benvinguda als assistents.
 2. Nomenament dels dos interventors que hauran d’aprovar l’acta de l’Assemblea General.
 3. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de la Memòria i de l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català de l’any 2021. (veure AQUÍ)
 4. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 amb l’informe d’auditoria. (Veure AQUÍ)
 5. Presentació, lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici de l’any 2022. (Veure AQUÍ)
 6. Informació sobre el tancament de l’exercici 2021 i pressupost de l’exercici 2022 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. (Veure TANCAMENT 2021 i PRESSUPOST 2022)
 7. Informació sobre les actuacions futures dels cors de l’Orfeó Català.
 8. Informació sobre les infraestructures vinculades al Palau de la Música Catalana.
 9. Informació sobre l’activitat de la Comissió de Bones Pràctiques.
 10. En cas que hi hagi Jornada Electoral per escollir la presidència i els membres de la Junta Directiva de l’Associació Orfeó Català, proclamació del resultat de les eleccions, acceptació i presa de possessió del càrrec pels membres de la Junta Directiva escollida (punt corresponent a l’Assemblea General Extraordinària, articles 53.2, 57.5 i 60 dels estatuts).
 11. En cas de concurrència d’una única candidatura a les eleccions convocades per escollir la presidència i els membres de la Junta Directiva de l’Associació Orfeó Català (punt corresponent a l’Assemblea General Extraordinària, article 53.6 dels estatuts), reconeixement de la candidatura guanyadora.
 12. Torn obert de paraules.
 13. Lliurament de medalles als socis ambvint-i-cinc i cinquanta anys d’antiguitat a l’Entitat.

Cal recordar que, d’acord amb els nostres estatuts, per poder assistir a l’Assemblea no es pot tenir suspesa la condició de soci i cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’Associació.

S’informa que l’Assemblea se celebrarà presencialment i també de forma telemàtica via Zoom. En les dues situacions, el soci podrà exercir el dret de veu i vot. Per a la reunió presencial es seguiran les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19 prescrites per les autoritats sanitàries i d’acord amb la normativa aplicable.

Com a la darrera Assemblea, el sistema de votació serà per a tots els votants mitjançant una eina telemàtica (vot electrònic per interne), tant per als socis que assisteixin presencialment a l’Assemblea, com també per a aquells socis que es connectin a distància via Zoom i vulguin votar des de casa (article 28.1 dels estatuts).

Per aquest motiu, tots els socis que vulguin votar hauran de sol·licitar la seva contrasenya per accedir al sistema telemàtic de vot, abans de les 14 hores del dilluns 20 de juny de 2022. (Formulari per demanar contrasenya per votar AQUÍ)

Igualment, com en altres ocasions i d’acord amb l’article 28.3 dels estatuts de l’Associació, els socis que no puguin assistir a l’Assemblea, poden delegar el seu vot en un altre soci emplenant la butlleta corresponent i, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, fer-la arribar a les oficines de l’Orfeó Català abans de les 14 hores del dissabte 11 de juny de 2022.

 • Model de delegació de vot (descarregar aquí)