«Revista Musical Catalana»

Logo Associació Orfeó Català

La Revista Musical Catalana va iniciarnova etapa el setembre de 2011. La publicació històrica, fundada per l’Orfeó Català l’any 1904, ha renovat la seva imatge gràfica amb un nou disseny i s’ha integrat en les noves tecnologies amb la seva publicació en doble format: paper i digital, a més de la inauguració d’una pàgina web i la seva introducció en les xarxes socials (Facebook i Twitter). La nova etapa de la Revista Musical Catalana respon a l’afany de renovació d’una publicació històrica, de línia editorial independent, en l’àmbit de la divulgació i l’estudi de la música catalana, que vol seguir essent referent en l’àmbit de la cultura catalana.