Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2021

El dimarts 29 de juny de 2021, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l’Associació Orfeó Català.

L’acte es farà al Petit Palau, amb l’ordre del dia següent:

Ordre del dia de l'Assemblea General 

 1. Benvinguda als assistents.
 2. Nomenament dels dos interventors que hauran d’aprovar l’acta de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària.
 3. Ratificació del nomenament de Joaquim Uriach Torelló i Mireia Arguijo Badia com a vocals de la Junta Directiva de l’Orfeó Català (article 61 dels estatuts).
 4. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de la Memòria i de l’informe de gestió de la Junta Directiva de l’Orfeó Català de l’any 2020. (veure AQUÍ)
 5. Presentació, lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 amb l’informe d’auditoria. (Veure AQUÍ)
 6. Presentació, lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici de l’any 2021. (Veure AQUÍ)
 7. Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts de l’Associació Orfeó Català (punt corresponent a l’Assemblea Extraordinària). (Veure AQUÍ)
 8. Informació sobre el tancament de l’exercici 2020 i pressupost de l’exercici 2021 de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. (Veure TANCAMENT 2020 i PRESSUPOST 2021)
 9. Informació sobre les mesures adoptades per garantir la viabilitat econòmica del Palau de la Música Catalana arran de la crisi provocada per la COVID-19.
 10. Informació sobre les obres que es faran a la Sala de Concerts durant l’estiu del 2021.
 11. Presentació de l’Espai Palau.
 12. Futurs projectes de l’Orfeó Català i altres cors de la casa.
 13. Informació sobre la Comissió de Bones Pràctiques.
 14. Torn obert de paraules.
 15. Lliurament de medalles als socis ambvint-i-cinc i cinquanta anys d’antiguitat a l’Entitat.

Cal recordar que, d’acord amb els nostres estatuts, per poder assistir a l’Assemblea no es pot tenir suspesa la condició de soci i cal estar al corrent de pagament de les quotes de l’Associació.

S’informa que l’Assemblea se celebrarà presencialment i també de forma telemàtica via Zoom. En les dues situacions, el soci podrà exercir el dret de veu i vot. Per a la reunió presencial es seguiran les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19 prescrites per les autoritats sanitàries i d’acord amb la normativa aplicable.

Com a novetat, enguany, el sistema de votació serà telemàtic (vot electrònic per internet), tant per als socis que assisteixin presencialment a l’Assemblea, com també per a aquells socis que es connectin telemàticament i vulguin votar des de casa. Aquest nou sistema de vot ha estat aprovat per la Junta Directiva de l’Orfeó Català.

Per poder fer efectiva la votació telemàtica, tots els socis, tant els que assisteixin presencialment a la reunió com els que ho facin des de casa i vulguin votar, hauran de sol·licitar la seva contrasenya per accedir al nou sistema abans de les 14 hores del dilluns 28 de juny de 2021. (Formulari per demanar contrasenya per votar AQUÍ)

Igualment, com en altres ocasions i d’acord amb l’article 28.3 dels estatuts de l’Associació, els socis que no puguin assistir a l’Assemblea, poden delegar el seu vot en un altre soci emplenant la butlleta corresponent i, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, fer-la arribar a les oficines de l’Orfeó Català abans de les 14 hores del dissabte 19 de juny de 2021.

 • Model de delegació de vot (descarregar aquí)