Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Avís legal

TITULARITAT

ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA
C/ Palau de la Música, 4-6
CP 08003 Barcelona;
Telf: 93 2957200
Fax: 93 2957209
info@palaumusica.cat

El grup que anomenarem de forma genèrica ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA, està format per, l'ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833, 875 secció 1 Registre de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003 Barcelona i la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA amb CIF G59684548, dades del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya nº 514, i amb domicili social a C/Palau de la Música 4-6, 08003 Barcelona.

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació, li informem que www.opalaumusica.cat facilita l'accés a la pàgina Web informativa del PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, sobre els seus serveis i continguts, consistents en la difusió d'activitats, la venda d'entrades a concerts i visites guiades, i tota la informació referent a les activitats realitzades al Palau de la Música Catalana. Així mateix, posem en el seu coneixement que l'ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA respecta i observa les obligacions legals vigents.

L'accés a www.palaumusica.cat de qualsevol usuari d'Internet, implica l'acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular si s'escau.

CONDICIONS D´US DE LA WEB

ACCÉS GENERAL

www.palaumusica.cat és una Web d'accés lliure i gratuït pels usuaris d'Internet.

ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

ACCÉS PARTICULAR

No hi ha cap tipus d'accés particular a aquesta pàgina Web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que li proporcionarem a continuació el ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA, vol que vostè conegui com és la política de privacitat aplicada en quant a les seves dades personals.

ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les mateixes, segons el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, li informem que les dades personals que ens pugui facilitar, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat del ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupament, comercialització i informació dels serveis i/o productes de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un email a lopd@palaumusica.cat indicant l'assumpte: Política de Privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres fins comercials que les exposades.

En la nostra pàgina Web no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines Web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA " individualment i en diferents versions, son marques registrades a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, pel que queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA.

www.palaumusica.cat és un domini registrat per ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA. El domini de PALAU DE LA MÚSICA no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA.

La totalitat d'aquest lloc Web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l'accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc Web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors Proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de ORFEÓ CATALÀ- PALAU DE LA MÚSICA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure'ls en els continguts. Així mateix l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT i OBLIGACIONS

1. RESPONSABILITAT EN QUANT AL CONTINGUT

El contingut d'aquest lloc Web és de caràcter general i té com a única finalitat la informació sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial. ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques dels cables. El ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la dolenta utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

(LINKS) Els enllaços introduïts en www.orfeócatala.cat són de caràcter merament informatiu i, per tant, el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs Web. En conseqüència, el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L'ENLLAÇ INTRODUÏT EN ALTRA PÀGINA.

Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l'enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici.

L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l'usuari a la pròpia adreça del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc Web del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA, incloure'l com part de la seva Web o dintre d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Web.

No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA.

Si volgués fer constar algun signe distintiu del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l'autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA.

Es prohibeix, excepte autorització expressa del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA, donar d'alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA, com paraula clau ("metatags" o "metanames") per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors. El ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència del ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA amb el titular d'aquesta pàgina Web.

4. RESPONSABILITAT DELS ASPECTES TÈCNICS

El ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc Web i que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. El ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc Web.

5. OBLIGACIÓ DELS USUARIS.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA relativa a l'ús del lloc. A aquests efectes, el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc Web.

DURADA I MODIFICACIÓ

El ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial pel ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA

El ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc Web, sense possibilitat de sol·licitar indemnització alguna per part de l'usuari. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre el ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l'usuari per la mateixa.

LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.