Contractació

Per a tot el que fa referència a la contractació del cor, podeu contactar amb:


Teresa Vilarrubias

Palau de la Música Catalana-Orfeó Català
c/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
Tel.: + 34 93 295 72 25
Fax: + 34 93 295 72 10
A/e: [email protected]