Contractació

Per tot el que fa referència a la contracció, podeu contactar amb:

Teresa Vilarrubias
Palau de la Música Catalana-Orfeó Català
c/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
Tel.:. + 34 93 295 72 25
Fax: + 34 93 295 72 10
A/e: [email protected]