El Cor Infantil

Un total de 53 nois i noies entre 11 i 16 anys són la vida del Cor Infantil de l'Orfeó Català. El nivell d'exigència per pertànyer a aquest cor augmenta en tant que són els mateixos cantaires els que assumeixen la responsabilitat d'assistència als assajos, activitats i concerts.

El Cor Infantil ofereix als nois i noies l'oportunitat de conèixer i cantar per primera vegada el repertori simfonicocoral, a més d'un nivell artístic i musical que té el reconeixement de les institucions que sovint demanen cantaires del cor com a solistes per a les seves produccions.

Es tracta de cinc anys d'aprenentatge en què els cantaires reben una formació més individualitzada de la veu per mitjà de sessions en grups reduïts, en què realitzen assajos parcials que enriqueixen la qualitat del cor, i en què assisteixen a classes de llenguatge musical per assolir fluïdesa en la lectura de les partitures.

L'activitat concertística del cor inclou els concerts al Palau de la Música Catalana, a poblacions d'arreu i intercanvis amb altres formacions del país i estrangeres que permeten als seus membres viatjar i enriquir-se amb altres realitats. El Cor Infantil de l'Orfeó Català, un col·lectiu divers i atractiu, és el trampolí que portarà els nois i noies de 16 anys cap al Cor Jove o el Cor de Noies de l'Orfeó Català.