El Cor

Forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó Català i està integrat per 27 nens i nenes de sis i set anys. És una etapa en què els cantaires comencen la formació en el món de la veu i la música. A partir de cançons, exercicis i jocs es busca i es treballa l’extensió de la veu, la seva lleugeresa, l’afinació i el reconeixement auditiu des de l’escolta i la imitació.

És en aquest període que els nens s’eduquen en el ritme, la pulsació i l’expressivitat musical a través del cant, la dansa i l’escenificació de les cançons, i es fomenta que els cantaires es familiaritzin amb la respiració i tinguin consciència corporal.

Treballen dividits en dos grups segons l’edat: Petits 1, amb sis anys, i Petits 2, amb set anys, per rebre una formació específica i acurada segons la seva maduresa. Aquestes sessions es fan al Palau de la Música Catalana i el Cor té l’oportunitat d’actuar tres cops l’any en aquest escenari amb la resta de cors de l’Escola Coral: en el Concert d’Any Nou, el Concert de fi de curs i el Concert de Sant Esteve. També s’organitzen activitats fora del Palau, així com concerts, intercanvis amb altres corals i un cap de setmana de treball.

L’Escola Coral de l’Orfeó Català rep el mecenatge de la Fundació Banc Santander