Eleccions 2022

Benvolguts socis i sòcies,

Us informem que, segons l’acord pres a la sessió del 5 d’abril de la Junta Directiva, us convoquem a les eleccions per escollir els membres de la nova Junta Directiva de la nostra Associació.

D’acord amb el que estableixen l’article 53è i concordants dels estatuts de l’Orfeó Català, les eleccions es duran a terme, si hi ha més d’una candidatura, mitjançant la celebració d’una Jornada Electoral, que tindrà lloc el dilluns 20 de juny de 2022, de les 16.00 a les 20.00 hores, en el transcurs de la qual els socis que ho desitgin podran exercir el seu dret de vot, bé a les urnes instal·lades a l’interior del Petit Palau, o bé telemàticament, tal com recull l’article 53.5 dels nostres estatuts. Durant la Jornada Electoral, la votació es farà d’acord amb el que estableix l’article 57 dels estatuts. Aquesta Jornada Electoral anirà seguida d’una Assemblea General de socis i sòcies que se celebrarà l’endemà, 21 de juny, a les 18.30 hores, en única convocatòria, i que tindrà com a un punt de l’ordre del dia: la proclamació, l’acceptació i la presa de possessió dels càrrecs escollits (articles 53.2, 57.5 i 60 dels estatuts).

Les candidatures podran presentar-se per escrit dirigit a la Secretaria de l’Orfeó Català fins al dissabte 21 de maig, a les 16.00 hores (30 dies abans de la data prevista per a la celebració de la Jornada Electoral).

En cas que només concorri a les eleccions una sola  candidatura, aquesta quedarà automàticament proclamada com a guanyadora de les eleccions, sense necessitat de cap Jornada Electoral (article 53.6 dels estatuts). En aquest cas, el resultat del procés electoral serà sotmès al reconeixement de l’Assemblea General de socis i sòcies, que se celebrarà igualment el dia 21 juny i que tindrà caràcter ordinari i extraordinari.

Podeu consultar AQUÍ la carta de convocatòria d'eleccions a la presidència de l'Associació Orfeó Català.