Informació general del curs 2023-24

Horaris del curs 2023-2024

Etapa Infantil

- Cor Petits 01: dimecres, de 18 a 19 h*

- Cor Petits 02: dilluns, de 18 a 19 h*

*Durant el curs, en dades especifiques es combinen tots dos grups de Petits, per tant és necessari tenir disponibilitat tant els dilluns com els dimecres.

- Cor Mitjans: dilluns i dimecres, de 18 a 19.45 h
(60 minuts de cor i 45 minuts de llenguatge musical)

- Cor Infantil: dilluns i dimecres de 17.45 a 20 h o 18.30 a 21 h (Segons el nivell de llenguatge)
(90 minuts de cor i 45-60 minuts de llenguatge musical)

Etapa Juvenil

-Cor Jove: dilluns i dimecres, de 20.30 a 22.30 h

-Cor de Noies: dilluns, de 20.30 a 22.30 h i dimecres, de 21 a 23 h

Preus i beques del curs 2023-24

Etapa Infantil

Matrícula (Cors Petits, Mitjans i Infantil):  58 € l’any (a abonar durant el mes de juliol de 2023)
Cor Petits: 31 € al mes (de setembre a juny, ambdós inclosos)
Cor Mitjans: 56 € al mes (de setembre a juny, ambdós inclosos)
Cor Infantil: 72 € al mes (de setembre a juny, ambdós inclosos)

S’ofereix la possibilitat de beques d’estudis que cobreixen el preu de la matrícula i les quotes mensuals de l’etapa infantil. Convocatòria durant el mes de juliol de  2023

Etapa Juvenil

Gratuït