La Biblioteca

La Biblioteca de l'Orfeó Català (BOC) és una biblioteca especialitzada en música i en la trajectòria de l'Orfeó i del Palau de la Música Catalana.

Situada a la cinquena planta del Palau, es començà a formar l'any 1891, data de la fundació de l'Orfeó. Des d'aleshores s'ha enriquit progressivament amb nous materials, alguns dels quals procedents de donacions i llegats: Francesc Pujol, Joan B. Lambert, Vicenç M. de Gibert, Joan Llongueres, Gallardo-Matheu, Josep Rodoreda, Amadeu Vives, Carles G. Vidiella, Joan Salvat, Blanche Selva, Carreras i Bulbena, Lluís Romeu, Josep A. Clavé, Pep Ventura o Juli Garreta, entre d'altres.

Inclosa en el Cens de biblioteques i centres amb fons patrimonial, la BOC és potser una de les principals biblioteques musicals creades per una entitat civil privada a Catalunya.

Algunes de les col·leccions que la Biblioteca custodia són de marcat interès per a la comunitat musicològica internacional, a la vegada que conserva un patrimoni singular i de consulta obligada a l'hora de reconstruir la història de la música catalana.

La Biblioteca de l'Orfeó Català aspira a convertir-se en una biblioteca moderna de recerca en el camp de la musicologia donant suport a la vida musical en el seu sentit més ampli.

Més informació aquí.

Prova! Prova! Prova!!!!!!