Les classes de llenguatge i de cant

Les classes de cant

En l'àrea juvenil, els cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies reben classes de cant per part d'un equip de professors que, coordinant-se amb els directors dels cors, treballen per garantir un nivell vocal d'excel·lència tant individual com del conjunt del cor.

En l'etapa infantil és el mateix director del cor qui imparteix nocions de cant en petits grups durant els assaigs parcials. La veu és el que es treballa exclusivament, i els alumnes que desitgen estudiar algun instrument ho han de fer fora de l'Escola.

Els professors de cant del Cor Jove són Anna Ollet, Esteve Gascón i Elisenda Arquimbau.

Els professors de cant del Cor de Noies són Ulrike Haller i Oriol Rosés.

Les classes de llenguatge musical

A més de cantar en els cors, els cantaires reben una formació específica de llenguatge musical amb la finalitat principal de treballar la lectura a vista i garantir una lectura fluïda que permeti encarar la lectura del repertori amb rapidesa. Els dos primers anys, en el Cor Petits de l'Orfeó Català, l'aprenentatge del llenguatge musical es fa conjuntament amb l'assaig del cor, i a partir Cor Mitjans els cantaires reben classes específiques de llenguatge musical.

L'Escola Coral consta de 8 nivells de llenguatge musical que es cursen durant l'etapa infantil.

Els professors de llenguatge musical de l'Escola Coral són Glòria Fernández, Mercè Pi, Laia Armengol i Edwin Garcia.