Utilitzem cookies per poder estudiar i millorar l'experiència d'usuari dels visitants de la web. Si continues navegant pel web entendrem que acceptes la nostra política de cookies.

Política de Protecció de Dades

Amb la informació que li proporcionarem a continuació el PALAU DE LA MÚSICA, vol que vostè conegui com és la política de privacitat aplicada en quant a les seves dades personals.

El PALAU DE LA MÚSICA, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat de les mateixes, segons el Reglament 1720/2007, de 21 de desembre.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals (LOPD), en transposició de la normativa europea de la Directiva 1995/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, li informem que les dades personals que ens pugui facilitar, seran tractades amb confidencialitat i incorporades a un fitxer responsabilitat del PALAU DE LA MÚSICA, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupament, comercialització i informarció dels serveis i/o productes de la nostra empresa, durant i fins i tot finalitzada la seva relació amb nosaltres per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar, tret que ens manifesti el contrari.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a PALAU DE LA MÚSICA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un email a lopd@palaumusica.cat indicant l'assumpte: Política de Privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres fins comercials que les exposades.

En la nostra pàgina Web no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines Web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personals.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament  a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.