Contact us

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
c/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona

Member service:
Tel.: + 34 93 295 72 00 /fax + 34 93 295 72 10
E-mail: [email protected]

Cor Orfeó Català:
Maria Ibarz
tel.: + 34 93 295 72 30 / fax + 34 93 295 72 10
E-mail: [email protected]

Escola Coral:
Teresa Vilarrubias
tel.: + 34 93 295 72 25/ fax + 34 93 295 72 10
E-mail: [email protected]

Project Clavé XXI:
Jordi Vivancos
Tel.: 932 957 253
A/e: [email protected]a.cat